QĐND Online - Trong số các ngành chủ chốt của nền kinh tế, ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản (BĐS) “bị” coi là sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2008 do sự cắt giảm đầu tư, giá nguyên vật liệu tăng và thị trường BĐS trầm lắng. Do đó, giá cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc ngành này rớt thảm là điều tất yếu. Tuy nhiên, sự sụt giảm đã xuống sâu đến mức quá rất nhiều giá trị thực…