Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV đã khép lại với những dấu ấn đổi mới trên tất cả các mặt về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thành công của kỳ họp cho thấy Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

Ro tinh than doi moi - Anh 1

Các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trong một buổi thảo luận tại tổ. Ảnh: Nguyễn Dân

Tăng đối thoại, tranh luận trực tiếp

Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XIV tiếp tục được cải tiến về cách thức điều hành. Trong đó, nổi bật nhất là việc tranh luận, đối thoại trực tiếp về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hay việc các bộ trưởng trực tiếp giải trình, tiếp thu ý kiến trong quá trình thảo luận các dự án luật, nghị quyết, báo cáo. Bao trùm lên toàn bộ các phiên họp là không khí làm việc dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm. Tinh thần làm việc này đã giúp Quốc hội hoàn thành khối lượng lớn công tác xây dựng pháp luật.

Theo thông lệ, trọng tâm nghị sự của kỳ họp cuối năm không phải là công tác lập pháp, nhưng tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã dành hơn nửa thời gian của kỳ họp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các quy định mới của Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tác động trực tiếp, tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

Quốc hội cũng quyết định chưa thông qua dự án Luật về Hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba (tháng 5-2017). ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn Bến Tre) khẳng định, đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội khóa XIV trước những vấn đề quan trọng của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã xem xét, cho ý kiến đối với 14 dự án luật quan trọng khác, như: Quy hoạch, đường sắt, thủy lợi, du lịch, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, quản lý ngoại thương, chuyển giao công nghệ… Dõi theo kỳ họp, điều dễ nhận thấy là các ĐBQH đóng góp ý kiến vừa có tầm khái quát cao, vừa sâu sắc, cụ thể. Không chỉ tranh luận với ban soạn thảo, các ĐBQH khi không đồng quan điểm với nhau về một nội dung, có thể giơ bảng để đăng ký tranh luận trở lại. Cuối mỗi phiên thảo luận, bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời, giải đáp các nội dung ĐBQH còn băn khoăn, qua đó tạo sự đồng thuận cao.

Những dấu ấn tốt đẹp

Bên cạnh công tác lập pháp, nội dung cử tri quan tâm chính là các phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, bao gồm nhiều vấn đề bức thiết của cuộc sống và những quyết sách có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo. Cử tri ghi nhận, chất lượng các phiên thảo luận được nâng lên, với nhiều ý kiến tâm huyết, phân tích, đề xuất nhiều giải pháp thích hợp để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm và năm 2017.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức chất vấn đến cùng và tranh luận về những vấn đề đặt ra với các thành viên Chính phủ, từ các bộ trưởng tới Phó Thủ tướng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một không khí dân chủ, trách nhiệm cao, cùng tìm những câu trả lời chung thỏa đáng nhất. Có thể nói, với hơn 200 lượt ĐBQH đặt câu hỏi chất vấn trong 2,5 ngày đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của các ĐBQH, không khí thẳng thắn, xây dựng của phiên chất vấn.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Ngọ Duy Hiểu đánh giá, các bộ trưởng trả lời khá sát các câu hỏi, khẳng định trách nhiệm của ngành, của cá nhân và cam kết tiếp tục đổi mới ngành, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ. Thủ tướng Chính phủ đã gây ấn tượng đặc biệt đối với ĐBQH và cử tri qua việc trả lời ngắn gọn, rõ ràng, trúng vấn đề, không né tránh và đưa ra được các giải pháp thuyết phục đối với các câu hỏi chất vấn.

“Quốc hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định. Kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng cho những hoạt động tiếp theo của Quốc hội.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Ngọ Duy Hiểu:
Với số lượng đại biểu đông, chất lượng đại biểu cao, đóng góp của Đoàn ĐBQH Hà Nội cho thành công của kỳ họp là rất đáng kể. Các ĐBQH Đoàn Hà Nội tham gia kỳ họp nghiêm túc, trách nhiệm, đoàn kết. Khi thảo luận tại tổ cũng như ở hội trường, các đại biểu trong Đoàn phát biểu sôi nổi, dân chủ, trí tuệ, mang tính phản biện cao.

Các ý kiến nói chung đều được Quốc hội tiếp thu. Trong các ý kiến phát biểu của mình, các đại biểu rất quan tâm chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri Thủ đô đến Quốc hội…

Quốc Bình ghi

Võ Lâm