Hình ảnh về chiếc đồng hồ Android Wear của HTC bị rò rỉ, lần này là lần rõ ràng nhất từ trước đến nay. Chúng ta thấy một thiết bị có mặt tròn, mặt dưới được tích hợp cảm biến nhịp tim, chấu sạc, ngoài trên đồng hồ còn có logo của Under Armour , đối tác sản xuất wearable của HTC. Trên màn hình, dòng build number gợi ý rằng thiết bị đang có tên mã Halfbeak. Dù chỉ là nguyên mẫu nhưng chiếc smartwatch đó đã pair và sử dụng được với điện thoại giống như bao đồng hồ Android Wear khác. Trước đây HTC và Under Armour có ra mắt một vòng đeo tay theo dõi sức khỏe nhưng đã hoãn ra mắt và tới nay vẫn chưa thấy sản phẩm đâu, còn chiếc smartwatch ngày hôm nay cũng rò rỉ từ nhiều năm trước nhưng HTC vẫn chưa tham gia thị trường.

Ro ri smartwatch HTC chay Android Wear, lam chung voi Under Armour, co cam bien nhip tim - Anh 1

Ro ri smartwatch HTC chay Android Wear, lam chung voi Under Armour, co cam bien nhip tim - Anh 2

Ro ri smartwatch HTC chay Android Wear, lam chung voi Under Armour, co cam bien nhip tim - Anh 3

Ro ri smartwatch HTC chay Android Wear, lam chung voi Under Armour, co cam bien nhip tim - Anh 4

Ro ri smartwatch HTC chay Android Wear, lam chung voi Under Armour, co cam bien nhip tim - Anh 5

Ro ri smartwatch HTC chay Android Wear, lam chung voi Under Armour, co cam bien nhip tim - Anh 6

Ro ri smartwatch HTC chay Android Wear, lam chung voi Under Armour, co cam bien nhip tim - Anh 7

Ro ri smartwatch HTC chay Android Wear, lam chung voi Under Armour, co cam bien nhip tim - Anh 8

Ro ri smartwatch HTC chay Android Wear, lam chung voi Under Armour, co cam bien nhip tim - Anh 9

Nguồn: TechTastic