GD&TĐ - Theo đó, RMIT Việt Nam và National Instruments (NI) vừa ký Biên bản ghi nhớ thành lập Học viện LabVIEW tại cơ sở Nam Sài Gòn, Đại học RMIT Việt Nam.

Giáo sư Gael McDonald - Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam - cho biết: “Phần mềm LabView là công cụ tự động hóa thiết kế có tiếng trong ngành giúp hỗ trợ thiết kế, phân tích và tạo giải pháp. Hợp tác giữa RMIT Việt Nam và NI sẽ cho phép sinh viên trường tiếp cận những công cụ này và thực hành kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc. Biên bản ghi nhớ sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu và cho phép hợp tác nghiên cứu với NI”.

Học viện LabVIEW sau khi thành lập sẽ dành cho bất cứ ai đang muốn học hỏi và tích lũy kiến thức LabVIEW bằng cách học một môn trong một học kỳ tại một cơ sở học thuật.

RMIT Viet Nam se co Hoc vien LabVIEW - Anh 1

Sinh viên ngành kỹ thuật trải ngiệm tại phòng thực hành của RMIT Việt Nam

Học viện LabVIEW sẽ được giảng dạy trong phòng Thực hành Kỹ thuật tự động và Thiết kế kỹ thuật của Đại học RMIT Việt Nam. Phòng vừa chính thức khánh thành tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ ngày 24/11/2016.