CTCP Quốc Tế Hoàng Gia (HOSE: RIC) vừa công bố BCTC quý 4/2012, theo đó công ty lỗ ròng 3.37 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước cũng lỗ hơn 5 tỷ đồng.

Công ty cho biết, giá vốn và chi phí quản lý trong quý 4/2012 tăng là do RIC phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi nên chi phí hoạt động cao hơn cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2012, RIC ghi nhận doanh thu thuần đạt 194.4 tỷ đồng, lãi ròng 8.68 tỷ đồng; lần lượt tăng 12% và giảm 63.6% so với năm 2011.