(ĐTCK) Thời gian thanh toán từ ngày 25/4/2013. REE dự kiến chi 390 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

CTCP Cơ điện lạnh (REE – sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT.

HĐQT REE đã thống nhất chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/2/2013 để tạm ứng cổ tức 2012 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013.

Theo đó, REE sẽ trả tạm ứng cổ tức năm 2012 theo tỷ lệ 16% bằng tiền, tức 16.000 đồng mỗi cổ phiếu. Như vậy, với hơn 244,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, REE sẽ chi khoảng 390 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế 2012 và lợi nhuận chưa phân phối của REE. Thời gian thanh toán từ ngày 25/4/2013.

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013, REE dự kiến bắt đầu từ lúc 8h sáng ngày 29/3/2013 tại Hội trường Tòa nhà Etown, số 364 Cộng hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM.

Bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con gái bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE, vừa thông báo đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu REE nhằm cơ cấu đầu tư. Giao dịch được thực hiện từ 23/1 đến 21/2. Nếu thành công, bà Hạnh sẽ tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên tới 3,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,29%.

Được biết, bà Mai Thanh hiện nắm giữ 9,9 triệu cổ phiếu REE.