CLB Real Sociedad của Tây Ban Nha đã dang rộng vòng tay giải cứu mảnh đời không nhà bên ngoài SVĐ Anoeta, Xứ Basque.