VinaCorp - CTCP Nhựa Rạng Đông (RDP) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế cả năm 2010.

Theo đó, doanh thu quý 4/2010 đạt 191,4 tỷ đồng, tăng 32,37% so với cùng kỳ năm trước; nâng mức lũy kế cả năm lên 633,78 tỷ đồng tăng hơn năm 2009 là 27,64%. Giá vốn hàng bán quý 4/2010 là 170,56 tỷ đồng tăng hơn kỳ trước 30,2 tỷ đồng, lũy kế cả năm là 562,97 tỷ đồng tăng 26,33%; Các chi phí khác đều tăng nhẹ, tương ứng với mức tăng của doanh thu. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2010 đạt 9,88 tỷ đồng, tăng 21,32%; lũy kế cả năm đạt 19,33 tỷ đồng tăng 13,84% so với năm ngoái. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 859 đồng trong quý 4/2010 và 1.681 đồng trong cả năm 2010. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/2/2011, giá cổ phiếu RDP đạt 14.100 đồng/cổ phiếu, giảm 300 đồng, tương đương giảm 2,17% và có 1.400 cổ phiếu khớp lệnh. Tập tin đính kèm: RDP_KQKD_Q4/2010