Hai em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm là Đặng Phương Trâm và Đặng Kim Trâm cùng nhau lên miền đất hoang vu để lập cơ sở sản xuất một loại thực phẩm thời thượng: rau mầm.