ND- Mã đề còn gọi là cỏ xa tiền, rau ngưu điềm, rau bánh xe, rau điền ba, thuộc thực vật họ mã đề. Tính hàn, vị ngọt. Thành phần chính có các loại andehyde, protein, chất xơ, vi-ta-min B1, B2, can-xi, sắt, phốt-pho. Mọc ở vệ đường, đất hoang, bờ bụi, non thì ăn, làm thuốc thì cả cây tươi hay phơi khô.