Rạp chiếu phim 4 chiều đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh có tổng số vốn đầu tư hơn 2 triệu USD sẽ được Khu du lịch Suối Tiên khai trương ngày 2/2.