Đúng như dự đoán, vẫn chưa có những tín hiệu khả quan từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong những tháng đầu năm 2009. Việc các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, châu Âu, Anh… tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng đang đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam.