TPO - Ngay cả hai ông hoàng trong nền công nghiệp túi xa xỉ là Chanel và Louis Vuition cũng cho ra mắt BST Túi đeo hông mùa thu đông 2016. Những chiếc túi nhỏ nhưng có võ, đeo quanh hông vừa năng động, lịch sự nhưng vẫn rất "chất".

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 1

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 2

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 3

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 4

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 5

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 6

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 7

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 8

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 9

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 10

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 11

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 12

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 13

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 14

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 15

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 16

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 17

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 18

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 19

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 20

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 21

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 22

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 23

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 24

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 25

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 26

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 27

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 28

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 29

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 30

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 31

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 32

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 33

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 34

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 35

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 36

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 37

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 38

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 39

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 40

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 41

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 42

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 43

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 44

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 45

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 46

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 47

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 48

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 49

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 50

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 51

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 52

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 53

Ram ro trao luu tui deo hong tren toan the gioi - Anh 54