[Kênh14] – Hix, Park Jin Young bảo thế đấy nhé, không phải chúng tớ đâu.