(Zing) – Nhà sản xuất âm nhạc Park Jin Young (JYP) – người được Rain coi là người thầy đáng kính đã không ngần ngại công khai đánh giá thấp Rain.