Từ năm 1994 trở lại đây, nhờ có các nhà máy đường được mở trên các huyện trung du và miền núi Nghệ An, cùng với việc đưa cây mía vào thay cây sắn và các loại cây khác không có giá trị, đã và đang tạo ra nguồn thu nhập cao hơn, làm thay đổi cuộc sống của nhiều hộ nông dân...