Với chủ đề “Hạnh phúc quanh đây”, chương trình sẽ tiếp tục về câu chuyện hạnh phúc.