TP.HCM hiện có 2 khu xử lý rác chính là Đa Phước, Phước Hiệp. Ngoài công nghệ chôn lấp còn có chế biến phân compost và tái chế nhựa.

Rac TP.HCM dem do o dau? - Anh 1

Phượng Nguyễn