(Chinhphu.vn) - Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp rà soát tình hình lao động đang làm việc tại khu vực Châu Phi.

Trước diễn biến phức tạp về tình hình chính trị tại một số nước Bắc Phi, nhằm bảo vệ người lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài, đặc biệt là khu vực Châu Phi, Cục QLLĐNN yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại khu vực này rà soát tổng số lao động đã đưa đi làm việc tại Châu Phi, đối tác, công trường đang làm việc, địa chỉ liên hệ… và báo cáo Cục QLLĐNN. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp chỉ đạo các cán bộ đại diện tại khu vực Châu Phi (nếu có) theo dõi sát tình hình, báo cáo ngay Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý kịp thời. Trước đó, trong chương trình hành động của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã giao Cục QLLĐNN theo dõi chặt chẽ tình hình lao động đang làm việc ở nước ngoài, đặc biệt tại thị trường Bắc Phi, Trung Đông, kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo an toàn cho người lao động. Vừa qua, vào đầu tháng 3/2011, do tình hình Libya có biến cố, hơn 9.000 lao động Việt Nam đang làm việc Libya đã được đưa về nước. So với các nước khác trong khu vực có lao động làm việc tại Libya, Việt Nam là quốc gia đầu tiên hoàn thành công tác sơ tán toàn bộ công dân khỏi Libya về nước an toàn. Ngày 15/3, Cục cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp rà soát tình hình lao động ta đang làm việc ở khu vực Trung Đông do tình hình chính trị diễn biến phức tạp tại một số nước thuộc khu vực này. Đăng Trần