(ANTĐ) - Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, hôm qua 4-9, Bộ Công an đã tổ chức tập huấn giai đoạn 2 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công an về rà soát các thủ tục hành chính của Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30).

Tới dự và khai mạc lớp tập huấn, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và phải có kế hoạch cụ thể thực hiện giai đoạn 2 Đề án 30 nhằm đảm bảo tính hiệu quả, công khai minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT giai đoạn 2007-2010. Sau khi kết thúc giai đoạn 2 phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các qui định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an. Theo kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2, các đơn vị tiến hành phạm vi rà soát tất cả 138 thủ tục hành chính; tất cả các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Công an đã được thống kê trước ngày 30-9-2009 trên 11 lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an (đăng ký, quản lý cư trú; cấp CMND; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý PCCC; quản lý xuất nhập cảnh; chính sách; tổ chức cán bộ; bảo hiểm y tế; khiếu nại, tố cáo) đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2374/QĐ - BCA - V11 ngày 13-8-2009 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an. Để việc tiến hành rà soát các thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm, Bộ Công an chọn Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục XDLL, Thanh tra Bộ và Công an các địa phương như Quảng Bình, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tiền Giang tổ chức thực hiện điểm giai đoạn rà soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Về thời gian thực hiện, công an các đơn vị, địa phương phải hoàn chỉnh và báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính về Bộ trước ngày 31-11-2009 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ…