Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, kiểm tra, tham vấn và kiểm tra sau thông quan đối với mặt hàng “kính trắng đã gia công” NK.

Ra soat mat hang 'kinh trang da gia cong' nhap khau - Anh 1

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ phải rà soát hồ sơ các mặt hàng liên quan đến mặt hàng “kính trắng đã gia công” NK trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thông quan. Ảnh: T.Trang.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, mặt hàng “kính” thuộc nhóm 70.05 “Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác”, thuế suất thuế NK 35% hoặc 405 tùy thuộc vào loại có hay không tráng lớp hấp thụ nhiệt. Không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Mặt hàng “kính” thuộc nhóm 70.06 “Kính thuộc các nhóm 70.03, 70.04 hoặc 70.05, đã uốn cong, gia công cạnh, khắc, khoan, tráng hoặc gia công cách khác, nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác”, mã số 7006.00.90, thuế suất thuế NK 30%, thuế suất ưu đãi đặc biệt C/O form E là 0%.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, qua rà soát và báo cáo của một số đơn vị Hải quan, có hiện tượng DN lợi dụng khai báo mặt hàng thuộc mã số 7006.00.90, xuất trình hoặc nợ C/O form E để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt là 0%.

Vì vậy, để kịp thời xử lý và ngăn chặn hiện tượng trên, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát hồ sơ, các mặt hàng liên quan đến mặt hàng NK có tên khai báo gồm tổ hợp cụm từ “kính trắng đã gia công” trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thông quan để xác định rõ chủng loại hàng hóa NK thuộc nhóm 70.05 hay 70.06, xác định lại mã số, mức thuế, thực hiện ấn định thuế (nếu có) theo đúng quy định.

Thu Trang