Hội thảo xây dựng kế hoạch hành động nhằm thực hiện cam kết nhóm B và C theo Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO vừa được Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Tổng Cục Hải quan tổ chức tại Hà Nội.

Nội dung được nhiều đại biểu đề cập tại hội thảo là làm sao để Việt Nam chốt được danh sách cuối cùng cam kết nhóm A, bởi thời gian Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TFA) đã đến rất gần. Trong khi đây là nhóm cam kết mà Việt Nam cần phải thực hiện ngay khi hiệp định có hiệu lực.

Hiệp định TFA gồm có 3 nhóm cam kết mà Việt Nam cần thực hiện: nhóm A, nhóm B, nhóm C. Trong đó, nhóm A là nhóm Việt Nam cam kết ngay khi hiệp định có hiệu lực. Nhóm B là nhóm Việt Nam có thể thực hiện được sau thời gian từ 2-3 năm. Còn nếu thời gian hơn 3 năm thì thuộc nhóm C là nhóm vấn đề cần hỗ trợ kỹ thuật.

Ra soat lai cac cam ket thuoc nhom A theo Hiep dinh Tao thuan loi thuong mai - Anh 1

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo xây dựng kế hoạch hành động nhằm thực hiện cam kết nhóm B và C theo Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO.

Theo ông Nguyễn Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng Cục Hải quan, cam kết nhóm A của Việt Nam gửi WTO gồm nhiều vấn đề liên quan tới điểm hỏi đáp, thông báo, cơ hội góp ý và tiếp cận thông tin trước thời điểm có hiệu lực; tham vấn, các thủ tục về khiếu nại, khiếu kiện; quy định chung về phí, lệ phí… Vì vậy, hội thảo này nhằm rà soát lại các cam kết thuộc nhóm A cũng như đánh giá lại các yêu cầu trong cam kết nhóm B và C.

Từ tháng 7/2014, Việt Nam đã gửi Ban thư ký WTO cam kết nhóm A (các chính sách tạo thuận lợi thương mại theo chuẩn WTO) và từ đó đến nay, Việt Nam đã triển khai nhiều nội dung sửa đổi pháp luật, như Luật Hải quan, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa và các nghị định, thông tư điều kiện kinh doanh… Chính phủ cũng ra các nghị quyết về cải cách hành chính, như Nghị quyết 19, Nghị quyết 35. Mục tiêu cuối cùng của việc sửa đổi luật, nghị định và các chính sách quản lý của Việt Nam là nhằm tạo thuận lợi thương mại, phù hợp các quy định của WTO.

Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 tại Bali (Indonesia). Tháng 11/2015, Việt Nam trở thành thành viên thứ 60 phê chuẩn Hiệp định. Hiệp định sẽ có hiệu lực khi 109 trên tổng số 164 thành viên WTO phê chuẩn. Hiện đã có 96 thành viên phê chuẩn. Dự kiến Hiệp định sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2017.Xuân Hương

Tin và ảnh: Xuân Hương (TTXVN)