TP - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các sở GD&ĐT báo cáo nhanh tình hình biến động sĩ số học sinh thời điểm từ đầu năm học đến 15-10-2010.

Mẫu báo cáo yêu cầu nêu 4 thông số: Học sinh thời điểm khai giảng; Học sinh thời điểm 15-10-2010; Học sinh bỏ học; Học sinh giảm vì lý do khác. Trong đó, thông số đầu tiên (học sinh thời điểm khai giảng) bằng tổng số ba thông số sau. Được biết, sau khi nhận được báo cáo này, Bộ GD&ĐT sẽ tổng hợp tình hình học sinh bỏ học trong cả nước. Những năm trước, cũng căn cứ vào các báo cáo tổng hợp tương tự, Bộ GD&ĐT đã đưa ra được những số liệu tỉ lệ học sinh bỏ học năm sau thấp hơn các năm trước. Theo dư luận xã hội, mẫu báo cáo này không khảo sát được chính xác số học sinh bỏ học vì trên thực tế, có nhiều học sinh bỏ học trước thời điểm khai giảng năm học mới, thậm chí nhiều em bỏ học từ nhiều năm trước đó.