(HNM) - Ngày 12-2, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" do Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Đông Anh.

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá cao những kết quả huyện Đông Anh đạt được. Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình 04, 83% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Toàn huyện có 93 lễ hội lớn nhỏ được tổ chức hằng năm theo đúng quy trình, phù hợp với phong tục tập quán địa phương.

Đông Anh cũng là một trong những địa phương đi đầu thực hiện tang văn minh, tiến bộ. Riêng năm 2013 có 777/1.340 trường hợp hỏa táng. Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến yêu cầu trong thời gian tới, huyện Đông Anh cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu khó thực hiện để có giải pháp khắc phục cụ thể. Đồng thời, huyện cần lồng ghép việc thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đặc biệt, huyện cần tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và đẩy mạnh việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ…