Thành phố Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy và UBND phường Đông Thọ, tổ chức lễ ra quân bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm sáng 1/12.

Ra quan bao ve moi truong va ve sinh an toan thuc pham - Anh 1

Đại diện các đơn vị ký cam kết.

Mục tiêu của chương trình phát động ra quân và ký cam kết nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo VSATTP và VSMT đối với sức khỏe con người, đối với sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội.

Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về giữ gìn VSATTP và bảo vệ môi trường. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, lên án và kiến nghị với chính quyền các cấp xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP và VSMT. Xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh xanh, sạch, lành mạnh, an toàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Qua đó giữ gìn, bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng TP. Thanh Hóa văn minh, sạch, đẹp

Tại buổi lễ phát động, đại diện Ban Dân vận thành ủy, UBND thành phố, MTTQ, các đoàn thể và phường Đông Thọ ký cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và VSATTP.

Đinh Quang Sinh