Chiều nay (31/3), Cục đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) đã chính thức ra mắt website về đầu tư nước ngoài với ba phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật tại địa chỉ http://fia.mpi.gov.vn.