Ngày 28/3/2008, tại TP.HCM, Optoma và công ty TNHH Hoàng Đạo đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm máy chiếu Optoma.