Tối 17/11, phường Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh) tổ chức ra mắt CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 1

CLB dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập được thành lập với sự tham gia của 22 thành viên, hội tụ đủ các thành phần lứa tuổi. Các thành viên CLB có nhiệm vụ sưu tầm, biên soạn, viết lời mới và biểu diễn nhằm khơi dậy phong trào hát dân ca trong các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp lễ ra mắt, CLB dân ca ví, giặm phường Hà Huy Tập đã giới thiệu với công chúng một chương trình nghệ thuật diễn xướng, đàn hát dân ca ví, giặm đặc sắc, được dàn dựng theo các làn điệu dân ca, lời cổ, đan xen các tiết mục tự soạn lời mới mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Một số hình ảnh đắc sắc tại lễ ra mắt:

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 2

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 3

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 4

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 5

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 6

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 7

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 8

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 9

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 10

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 11

Ra mat Cau lac bo dan ca vi, giam phuong Ha Huy Tap - Anh 12

Quang Sáng