Tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2016 của huyện Quỳnh Lưu đạt hơn 871 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp gần 21 tỷ đồng.

Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đời sống của người dân địa phương được nâng lên, cơ sở vật chất hạ tầng được xây dựng khang trang, hiện đại. Đến nay, huyện Quỳnh Lưu đã có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 37,5%, thuộc tốp đầu của tỉnh.

Quynh Luu: Dan dong gop 21 ty dong xay dung nong thon moi - Anh 1

Nhân dân thôn 20, xã Quỳnh Văn ra quân làm đường giao thông nông thôn mới.

Thực hiện phong trào xây dựng NTM, ngoài kinh phí hỗ trợ của nhà nước, các địa phương cũng tích cực huy động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công, hiến công trình, tài sản.

Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng nguồn lực huy động để thực hiện xây dựng nông thôn mới của toàn huyện đạt trên 871 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp gần 21 tỷ đồng.

Hiện nay, bình quân toàn huyện đã đạt 15,3/19 tiêu chí NTM, dự kiến đến hết năm 2016 huyện Quỳnh Lưu sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn gồm: Quỳnh Yên, Quỳnh Ngọc và Quỳnh Bá.

Ngoài ra, xã Quỳnh Đôi cũng đang tích cực phấn đấu nâng cao chất lượng đạt chuẩn của các tiêu chí, để sớm được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015 – 2020.

Lê Nhung

Đài Quỳnh Lưu