Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa về công tác quyết toán dự án của Bộ GTVT.

Quyet toan du an phai chuan muc tung con so - Anh 1

Quốc lộ 1 qua Bình Định

Theo ông Đỗ Văn Quốc - Vụ trưởng Vụ Tài chính, công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành, trong tháng 10, Bộ và các đơn vị đã thẩm tra, phê duyệt 89 dự án với giá trị phê duyệt hơn 11,3 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số dự án được thẩm tra, phê duyệt quyết toán 10 tháng lên 759 dự án, tổng giá trị phê duyệt hơn 45,6 nghìn tỷ đồng. Với các dự án vốn NSNN, 10 tháng đầu năm, các đơn vị lập và trình các cơ quan thẩm quyền 766 dự án với tổng giá trị hơn 77 nghìn tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm về số lượng dự án. Trong đó, riêng tháng 10, đã có 86 dự án lập xong quyết toán dự án.

Đối với các dự án BOT, ông Quốc cho biết, trong tháng 10, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) đã hoàn thành thẩm tra, thẩm định dự toán 13 dự án, lũy kế được 31/32 dự án. Còn 1 dự án nhà đầu tư đã trình Cục thẩm định, tuy nhiên, hồ sơ chưa đầy đủ cần bổ sung. Về công tác điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, trong số 7 dự án phải điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ, mới có 2 dự án hoàn thành là BOT cầu Đồng Nai và QL1 đoạn Bắc Bình Định. 5 dự án đang được điều chỉnh là Nghi Sơn - Cầu Giát, BOT QL91, BT QL20, BOT QL15 đoạn cầu 38 - Đồng Xoài và dự án QL19.

Đánh giá về công tác quan trọng này, Vụ trưởng Đỗ Văn Quốc cho biết, công tác quyết toán 10 tháng đầu năm 2016 tuy đạt được một số kết quả nhất định nhưng khối lượng công việc cuối năm còn rất nhiều. Trong 2 tháng tới, các ban QLDA phải kiểm tra, rà soát để trình Bộ báo cáo quyết toán 15 dự án BOT.

“Ban QLDA cần khẩn trương đôn đốc các nhà đầu tư trình báo cáo quyết toán, đồng thời tiến hành ngay việc kiểm tra, rà soát báo cáo để trình Bộ theo đúng tiến độ” - ông Quốc nói thêm.

Về thời hạn thực hiện quyết toán các dự án BOT, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đề nghị Bộ trưởng điều chỉnh thời gian hoàn thành, cụ thể là tới 31/12 hoàn thành 60% và tới 30/4/2017 sẽ hoàn tất toàn bộ.

Đồng ý với đề xuất này nhưng Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa yêu cầu, không có chuyện điều chỉnh thời gian hoàn tất việc quyết toán có nghĩa là Ban Quản lý dự án được coi như hoàn thành công việc. Chúng ta đã ban hành tiêu chí đánh giá ban quản lý rồi thì đánh giá cho tốt, cho chuẩn mực, khách quan. Đặc biệt, Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan phải dồn sức cho công tác quyết toán dự án đã hoàn thành, phải chuẩn mực từng con số.

Chỉ đạo về vấn đề này, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu việc đánh giá các ban QLDA phải sát với thực tế và phải đảm bảo tính chuẩn mực, khách quan. Riêng đối với việc quyết toán dự án đã hoàn thành, đặc biệt là các dự án BOT phải chuẩn mực từng con số.

“Việc quyết toán phải chuẩn xác để trả lời các cơ quan của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân. Đồng thời, đây cũng sẽ là chuẩn mực để khi tiến hành triển khai thực hiện các dự án sau này thuận lợi và chuẩn xác hơn”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo.

Hoàng Long