(SGGP).- Ngày 26-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện nghị quyết tới các cán bộ cấp cao nghỉ hưu. Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và đông đảo các đồng chí nguyên là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và ủy viên Trung ương Đảng qua các thời kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 là văn kiện hết sức quan trọng của Trung ương. Ngay sau khi ban hành, nghị quyết đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận với một tình cảm vui mừng, tin tưởng, đồng tình, nhất trí cao và cho rằng: Nghị quyết đã chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng, đề ra giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, điều mà cán bộ, đảng viên và nhân dân ta băn khoăn, trăn trở là vấn đề xây dựng Đảng đã được đề cập nhiều lần, có nhiều nghị quyết được ban hành, song kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Lần này liệu có rơi vào tình trạng như những lần trước hay không? Tổng Bí thư khẳng định, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đặt quyết tâm rất cao và thống nhất phải có biện pháp tổ chức thực hiện để hạn chế tối đa những điều trước đây chưa làm được.

Tổng Bí thư cho biết, sau ban hành chỉ thị và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến quán triệt nội dung nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện nghị quyết. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị toát lên tinh thần đây là công việc hết sức quan trọng, rất cần thiết phải làm, cách đặt vấn đề, chủ trương, biện pháp đúng nhưng cách làm phải bảo đảm sự chặt chẽ, chín chắn, tỉnh táo, thận trọng vì đây là việc khó, phải làm thường xuyên, liên tục, lâu dài, làm đi làm lại nhiều lần.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, Trung ương Đảng quyết tâm những gì làm được cần làm ngay, không chờ đến đợt kiểm điểm, phê bình. Theo Tổng Bí thư, lần này có điểm mới, quan trọng, đó là trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình sẽ có bước xin ý kiến của các đồng chí nguyên là ủy viên Ban chấp hành cùng cấp, đóng góp cho tập thể và cho cá nhân. Các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để góp phần triển khai thực hiện thành công nghị quyết.

Vì thế, Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn, qua hội nghị này, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của nghị quyết; cùng thống nhất với Trung ương những quyết tâm, tư tưởng, chỉ đạo, những nội dung cơ bản của nghị quyết, tham gia đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng. “Gần 300 đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để góp phần thực hiện thành công nghị quyết quan trọng này” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã giới thiệu những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết, Trung ương đã chỉ ra các giải pháp bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất, cấp bách nhất với 4 nhóm giải pháp: 1. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong và gương mẫu của cấp trên; 2. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; 3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; 4. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng. Kết thúc phần giới thiệu nội dung Nghị quyết 4, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, mong các đồng chí tiếp tục đem công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của mình đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Đảng ta nói chung và cho công tác xây dựng Đảng nói riêng.

Trong thông tin liên quan, ngày 26-3, tại TP Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành khu vực phía Nam tháng 3-2012.

Hội nghị báo cáo viên khu vực phía Nam đã được tiếp thu một số vấn đề về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 3, khóa XI của Đảng, kết hợp với việc giới thiệu chương trình hành động của các cấp về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Nhiệm vụ quan trọng của các báo cáo viên và cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng, cần làm rõ tầm quan trọng của các Nghị quyết 12 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

TR.LƯU - H.LUÔNG