(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa yêu cầu Tổng cục Thuế rà soát các văn bản, chính sách, quy trình nghiệp vụ về hoàn thuế GTGT để kịp thời có biện pháp sửa đổi, bổ sung cho chặt chẽ nhằm tránh trường hợp gian lận trong hoàn thuế GTGT, gây thất thu cho NSNN.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet.

Theo Bộ Tài chính, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2013, các Cục Thuế đã giải quyết hoàn bằng 111,85% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó hoàn thuế GTGT cho "cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết" bằng 34,1% tổng số tiền thuế hoàn và bằng 133,58% so với cùng kỳ năm 2012. Một số tỉnh, doanh nghiệp có số tiền thuế GTGT đã hoàn tăng cao, có dấu hiệu bất thường.

Ngoài ra, một số DN hoàn thuế GTGT có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang được cơ quan Công an điều tra, xác minh. Nhằm đảm bảo số hoàn thuế GTGT năm 2013 đúng chế độ quy định; hạn chế phòng, chống có hiệu quả các hành vi sai phạm trong công tác hoàn thuế,

Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế địa phương thực hiện kiểm tra hoàn thuế chặt chẽ theo đúng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các quy trình hoàn thuế, quy trình kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế có hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau có dấu hiệu nghi vấn như: DN có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu nhỏ hơn so với quy mô doanh số kinh doanh, so với số thuế đề nghị hoàn; Cơ sở kinh doanh sản xuất, thương mại mới thành lập trong thời gian 24 tháng trở lại; DN kinh doanh thương mại không có cơ sở vật chất (nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, hệ thống các cửa hàng, …); Lập DN ở địa phương này nhưng kinh doanh mua, bán sản phẩm, hàng hóa (nhất là hàng hóa nông sản) sản xuất ở địa phương khác có dấu hiệu bất thường; DN kinh doanh thương mại mua hàng hóa phục vụ xuất khẩu chủ yếu từ DN kinh doanh thương mại, doanh nghiệp mới thành lập, tổ chức, cá nhân thu gom hàng hóa là nông lâm thủy sản không chịu thuế GTGT đầu vào; DN thực hiện thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ tài khoản vãng lai; DN bên mua và bên bán có quan hệ vợ chồng, anh em, quan hệ liên kết có dấu hiệu bất thường.

Trước đó, Cục Thuế An Giang là một trong những cục thuế trên cả nước đã báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tình trạng một số cá nhân lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu để chiếm đoạt tiền thuế GTGT và mong nhận được sự "trợ giúp" từ Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Trước tình đó, Bộ Tài chính đã có văn bản số 8381/BTC-TCT hướng dẫn Cục thuế An Giang phải thực hiện kiểm tra 100% sau hoàn thuế đối với các hồ sơ đã thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với doanh nghiệp có rủi ro về thuế. Tổ chức kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Kiểm tra tính đầy đủ; tính chính xác đối với toàn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa bao gồm: Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài; Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan; Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng; Hợp đồng mua hàng hóa để xuất khẩu; Hóa đơn mua hàng hóa để xuất khẩu; yêu cầu phải kiểm tra trên cơ sở dữ liệu ngành để loại trừ hóa đơn của DN đã bỏ trốn; DN chậm kê khai, nộp thuế GTGT; hóa đơn không đúng quy định; Chứng từ thanh toán tiền mua hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng; Các chứng từ, hoạt động liên quan vận chuyển hàng hóa, thuê kho bãi,… của hàng xuất khẩu.

Được biết, hiện Tổng cục Thuế đang khẩn trương hoàn thiện Thông tư hướng dẫn về hoàn thuế. Theo đó, sẽ quy định cụ thể đối tượng áp dụng là: Hoàn thuế GTGT, hoàn thuế Tiêu thụ đặc biệt; hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; hoàn các loại thuế, khoản thu thuộc NSNN nộp thừa.

Ngoài ra, cơ quan Thuế sẽ căn cứ kết quả kiểm tra sau hoàn thuế nếu phát hiện khai sai, gian lận, trốn thuế bao gồm cả việc không thực hiện thanh toán qua ngân hàng và không cung cấp được chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo đúng thời hạn thì phải thu hồi lại số tiền thuế GTGT đã hoàn có liên quan, đồng thời xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

Thu Hằng