Ngày 14-10-2010, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen (Đợt 1) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lũ, lụt và tìm kiếm cứu nạn trong đợt lũ từ ngày 30/9 đến 05/10/2010.

Quảng Bình trong cơn "đại hồng thủy" Theo đó, có 28 tập thể và 45 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trong đợt 1. Đây là những tập thể và cá nhân tiêu biểu đã dũng cảm quên mình trong dòng nước lũ để tìm kiếm cứu nạ và khắc phục hậu quả do lũ, lụt gây ra. Việc tặng Bằng khen và tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống lũ, lụt và tìm kiếm cứu nạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chính là sự ghi nhận và động viên của chính quyền địa phương trong những ngày người dân đang chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt. Đây là một hành động thiết thực, kịp thời mà Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện để biểu dương, nêu cao tinh thần tương ái trong nguy hiểm, khốn khó của người dân trên địa bàn. Sẽ còn nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu cũng đáng được ghi danh và sẽ được khen thưởng trên mặt trận phòng chống lũ, lụt và tìm kiếm cứu nạn trong trận lũ kinh hoàng đầu tháng 10 vừa qua. Nhật Minh