Sáng hôm qua, tôi phát hoảng khi thấy các báo đăng tải nhiều vụ hành hạ trẻ em: