ND – Theo quy định mới nhất về BHXH tự nguyện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người tham gia hình thức này được cấp sổ BHXH; nhận lương hưu hoặc trợ cấp BHXH tự nguyện đầy đủ, hưởng BHYT khi đang hưởng lương hưu…