Báo Công lý nhận được đơn thư kêu cứu của các hộ dân tại thôn Lễ Môn, xã Đông Hải (Tp. Thanh Hóa) phản ánh UBND Tp. Thanh Hóa khi bồi thường GPMB để thực hiện dự án khu dân cư xã Đông Hải đã bỏ quên quyền lợi chính đáng của các hộ bị ảnh hưởng.

Năm 2004, để cụ thể hóa Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 2-2-2000 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích phát triển trang trại, UBND Tp. Thanh Hóa ra Nghị quyết vận động người dân phát triển trang trại theo hướng tập trung, chuyên sâu. Thôn Lễ Môn, xã Đông Hải nhanh chóng được quy hoạch thành một khu dân cư làm trang trại, chính quyền địa phương khuyến khích người dân đầu tư phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn, nếu ra đầu tư người dân sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ. Sau một thời gian, 6 trang trại nuôi bò theo hướng thịt, sữa; 2 trang trại nuôi lợn; 1 trang trại nuôi thỏ và 2 khu sản xuất rau an toàn đã ra đời. Các hộ ra làm trang trại được UBND thành phố phê duyệt dự án và cho thuê đất 30 năm (2004 - 2034).

Người dân bức xúc vì không được đền bù thỏa đáng

Thế nhưng vừa qua, người dân được thông báo toàn bộ khu trang trại sẽ thành khu dân cư. Vậy là, đề án phát triển trang trại chăn nuôi tập trung chỉ kéo dài có 6 năm. Hơn 10 hộ dân đã vay nợ, đầu tư toàn bộ tài sản vào dự án phải ngậm ngùi di chuyển.

Theo Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 6-9-2011 của UBND Tp. Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án khu dân cư xã Đông Hải thì chỉ bồi thường giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và hoa màu trên đất, không xem xét bồi thường chi phí mà các hộ đã đầu tư vào đất để được hưởng lợi trong thời hạn thuê đất.

Chiếu theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 về bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Thủ tướng Chính phủ thì các hộ dân còn được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm; hỗ trợ di chuyển, tái định cư. Các hộ này đã tập trung toàn bộ tài sản và nhân lực vào phát triển trang trại theo chủ trương, thậm chí, có hộ phải bán hết nhà cửa đã có từ trước để sinh sống tại đây nhằm phát triển sản xuất ổn định, có hiệu quả. Trong khi người dân đang kiến nghị, khiếu nại các quyết định của UBND thành phố thì vào cuối tháng 2-2012, Ban GPMB đã cho máy múc, máy ủi xuống phá nhà của người dân mà chưa có quyết định cưỡng chế. Điều này càng khiến cho người dân hết sức bất bình.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Việng, Chủ tịch UBND xã Đông Hải công nhận việc vận động người dân đi làm dự án là có thật. Khu đất này trước đây là khu sản xuất của nhà máy gạch. Khi các hộ ra phát triển trang trại những năm đầu chưa có hiệu quả nên phải chuyển sang nuôi nhiều loại vật nuôi khác nhau. Phần thuế người dân vẫn nộp đầy đủ đến khi có quyết định thu hồi đất. Còn ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Ban GPMB Tp. Thanh Hóa thì cho hay: Việc triển khai dự án khu dân cư này là cần thiết. Việc áp giá đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng là hoàn toàn thỏa đáng. Ban GPMB đã áp giá bằng 100% giá trị tài sản theo giá xây dựng mới. Các hộ làm trang trại là đã chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích khác nên không thể áp Nghị định số 69/2009 để hỗ trợ công tôn tạo, san lấp, di chuyển, ổn định đời sống, sản xuất, đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm được…

Thanh Phương