GD&TĐ - Chúng tôi là những nhà giáo đang công tác giảng dạy thuộc huyện nghèo theo quyết định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Quyen loi cua giao vien duoc tuyen dung ve vung dac biet kho khan - Anh 1

Địa bàn chúng tôi công tác là xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Trong quyết định của chúng tôi là tuyển dụng. Đến nay, chúng tôi đã hưởng hết phụ cấp thu hút 5 năm.

Vậy chúng tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút hay chuyển sang hưởng phụ cấp lâu năm? - Hoàng Kiến (hoangkien***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 có nêu: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm.

Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định theo Khoản 2 Điều 8 Văn bản này.

Còn tại Khoản 3 Điều 8 Văn bản trên hướng dẫn: Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, các bạn là giáo viên được tuyển dụng vào công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn không phải trường hợp được điều động đến để dạy học; dó đó trường hợp của các bạn không thuộc diện tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút.

Tuy nhiên, các bạn sẽ được chuyển sang hưởng phụ cấp lâu năm theo Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.