Việc đền bù giải tỏa đất hiện đang được thực hiện theo cơ chế may ai người ấy được. Có người thì mất tất cả đất ra đi, có người thì chỉ mất một phần mà giá trị đất còn lại thì lại cao hơn rất nhiều so với trước kia.