Tính đến cuối tháng 8-2014, BĐBP Nghệ An đã vận động, quyên góp được số kinh phí là 1,8 tỷ đồng để xây dựng 40 căn nhà “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời động viên, giải quyết khó khăn cho các quân nhân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khánh thành "Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới" cho quân nhân thuộc BĐBP Nghệ An.

Ngay từ khi Bộ Tư lệnh BĐBP đề ra chủ trương xây dựng “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới” cho các quân nhân đang công tác tại các đơn vị biên phòng có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà riêng, hiện đang ở nhà tạm, nhà thuê, mượn, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh, mỗi cán bộ hưởng lương ủng hộ ít nhất 2 ngày lương cơ bản, hạ sỹ quan, chiến sỹ, mỗi đồng chí 30.000 đồng.

Bên cạnh đó còn vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ngoài lực lượng tham gia ủng hộ. Tổng số kinh phí BĐBP Nghệ An quyên góp, ủng hộ được là 1,8 tỷ đồng, ngoài ra Bộ Tư lệnh BĐBP còn hỗ trợ cho BĐBP Nghệ An 600 triệu đồng. Mỗi căn nhà “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới” được hỗ trợ số kinh phí là 60 triệu đồng và huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia ngày công xây dựng, gia đình cán bộ đóng góp thêm kinh phí, vật liệu xây dựng...

Theo kế hoạch, đến tháng 12-2014, BĐBP Nghệ An sẽ hoàn thành việc xây dựng 40 “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời động viên, giải quyết khó khăn cho các quân nhân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lê Thạch