Nhìn vào nghệ thuật Việt Nam hiện nay, tôi có liên tưởng tới ý nghĩa của cuốn tiểu thuyết "Huynh đệ" của nhà văn Dư Hoa. Cuốn tiểu thuyết đã kể về sự bùng nổ những cặn bã xã hội trong giai đoạn khi những rào cản xã hội được dỡ bỏ. Nghệ thuật Việt Nam cũng vậy...