Lệnh cấm lái xe ở Ae rập Xê-út được áp dụng đối với tất cả phụ nữ, kể cả phụ nữ người nước ngoài sinh sống và làm việc trên lãnh thổ nước này...Chi tiết...