(HNMO) - Quỹ Unilever Việt Nam (Quỹ UVF) vừa chính thức thông báo khởi động chương trình tài trợ cho các dự án chăm sóc sức khỏe và vệ sinh năm 2008. Thông qua chương trình tài trợ thường niên, Quỹ Unilever Việt Nam sẽ hỗ trợ tài chính cho các dự án thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường sống và sức khỏe cộng đồng, nhằm chia sẻ và góp phần nâng cao và cải thiện môi trường sống của người dân Việt Nam