Cả năm, bạn đã làm việc thật tốt để được sếp cũng như đồng nghiệp công nhận và khen ngợi. Điều bạn quan tâm là khi nào những lời khen ngợi đó được chuyển thành tiền thưởng cuối kỳ hay đánh giá để tăng lương?