CTCP Đầu tư phát triển Sông Đà (SIC) cho biết, từ quý IV/2010, Công ty sẽ bắt đầu bán dự án SongDa Riverside. Năm 2010, Công ty đã đầu tư 303 tỷ đồng cho dự án này. Việc hạch toán lợi nhuận sẽ bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2011.

Ngày 1/10 tới là ngày đăng ký cuối cùng của các cổ đông, ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền về việc SIC phát hành 3 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP và tỷ lệ thực hiện quyền 5:3. Mục đích của đợt tăng vốn đợt này là nhằm bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh phục vụ cho nhu cầu đầu tư xây dựng Dự án SongDa Riverside - Hiệp Bình Phước Thủ Đức - TP. HCM, Dự án Khu đô thị tại Nhơn Trạch - Đồng Nai và các dự án khác.