Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM, quý IV/2015, TP cần khoảng 70.000 lao động làm việc ổn định và 30.000 lao động thời vụ.

Nhu cầu tập trung vào lao động có tay nghề ở các ngành: kinh doanh, dịch vụ - phục vụ, dệt may - giày da, du lịch, cơ khí, điện tử, điện công nghiệp - điện lạnh...

Quy IV/2015, TP HCM can 100.000 lao dong - Anh 1

Trung tâm cũng cho biết những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông sẽ tăng cao để phục vụ sản xuất và các hoạt động dịch vụ cuối năm.

N.Luân