Báo lãi đột biến nhưng các khoản đầu tư lớn chưa được kiểm toán là dấu hỏi đối với giá trị tài sản PXL đang nắm giữ.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO (UpCOM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu đạt 132 tỷ đồng doanh thu, tăng 29 lần so với cùng kỳ.

Các chi phí hầu hết được tiết giảm, chi phí quản lý giảm đến 42% giúp cho lợi nhuận đạt 11,4 tỷ đồng, tăng vọt so với con số lãi 61 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Quy III, PXL bao lai dot bien - Anh 1

Nguồn: BCTC PXL

Lũy kế 9 tháng, PXL đạt 141 tỷ đồng doanh thu, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,8 tỷ đồng so với khoản lỗ 6,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Khoản lợi nhuận đột biến trong quý III/2016 đã giúp cho khoản lỗ lũy kế giảm xuống còn 17 tỷ đồng từ mức 31 tỷ đồng trước đó.

Mặc dù vậy, về cơ cấu tài sản và các khoản đầu tư của PXL vẫn đang là một dấu hỏi. Hiện theo báo cáo tài chính của PXL cho thấy công ty này đang đầu tư và các công ty liên doanh liên kết lên đến 215,5 tỷ đồng, tính đến cuối quý III/2016.

Trong báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm nay, đơn vị kiểm toán đã đưa ra cơ sở kết luận ngoại trừ về tài sản đầu tư này. Đó là số tiền đầu tư vào Công ty CP Xây Lắp dầu khí Bình Sơn và Công ty CP Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc với số tiền đầu tư lần lượt là 201,5 tỷ đồng và 11 tỷ đồng chưa được soát xét kiểm toán. Báo cáo kiểm toán của PXL cũng đang ghi nhận khoản trích lập dự phòng lần lượt là 11 tỷ đồng và 5,5 tỷ đồng.

Quy III, PXL bao lai dot bien - Anh 2

Nguồn: BCTC PXL

Và trong báo cáo quý III/2016 này, các con số vẫn không thay đổi, chỉ khác duy nhất là khoản đầu tư vào Công ty CP Xây Lắp dầu khí Bình Sơn được đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí Phú Đạt.