24H.COM.VN - Không lâu sau khi Mozilla "chào hàng" Firefox 3 thì Microsoft cũng đã có những thông báo về phiên bản trình duyệt sắp tới của hãng - phiên bản Internet Explorer 8.