(GD&TĐ) - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố về thông tin hoạt động ngân hàng quý 1/2012.Theo đó, tín dụng đối với nền kinh tế đến 26/3/2012 ước giảm 1,96% so với cuối năm 2011.

(GD&TĐ) - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố về thông tin hoạt động ngân hàng quý 1/2012.Theo đó, tín dụng đối với nền kinh tế đến 26/3/2012 ước giảm 1,96% so với cuối năm 2011.

Theo báo cáo, cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và giảm dần tỷ trọng dư nợ đối với lĩnh vực không khuyến khích với mức lãi suất biến động giảm phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ.

Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực không khuyến khích giảm từ mức 11,02% vào cuối năm 2011 xuống còn 10,77% vào cuối tháng 2/2012.

Tổng phương tiện thanh toán đến 26/3/2012 ước tăng 1,06% so với cuối năm 2011; tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước tăng 1,39%.

Lãi suất tái cấp vốn được điều chỉnh giảm từ mức 15%/năm xuống 14%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng giảm từ mức 16%/năm xuống mức 15%, lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 13%/năm xuống 12%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi bằng VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng của các tổ chức tín dụng giảm từ 6%/năm xuống 5%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên giảm từ 14%/năm xuống 13%/năm.

Lãi suất cho vay VND được điều chỉnh giảm từ 1-3%/năm đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất - kinh doanh... phổ biến ở mức 14,5-16%/năm, thấp nhất 13,5%/năm áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp cam kết bán ngoại tệ cho ngân hàng; cho vay sản xuất - kinh doanh khác 16,5-20%/năm, thấp nhất 15%/năm, cho vay lĩnh vực phi sản xuất 20-25%/năm.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng đối với đồng nội tệ qua đêm ở mức khoảng 8 -9%/năm, 1 tuần khoảng 9 - 10,5%/năm, 2 tuần khoảng 10 - 11,5%/năm, 1 tháng khoảng 12-13%/năm.

Trong Quý I/2012, dù các chỉ tiêu tiền tệ tăng thấp theo tính quy luật hàng năm song thanh khoản VND của hệ thống ngân hàng cơ bản được đảm bảo.

PV

,