Ngày 28.3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I năm nay chỉ ước đạt 4%, trong khi cùng kỳ năm 2011 đã tăng 5,57%, quý IV/2011 tăng 6,1%. Đóng góp vào GDP, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 2,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 2,9%. Trong đó, công nghiệp tăng 4% nhưng xây dựng thì giảm tới 3%. Khu vực dịch vụ tăng khoảng 5,3%. Ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ kinh tế tổng hợp, cho biết thường công nghiệp chế biến có tốc độ tăng trưởng cao nhất, song do tồn kho lớn, sức tiêu thụ chậm, lãi suất cao nên tốc độ tăng trưởng của khu vực này không tăng cao.