PN - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong tháng 3/2012, Nhật Bản sẽ chính thức tiếp nhận điều dưỡng viên và hộ lý VN đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn và ngoại ngữ theo quy định của hai bên.

Các ứng viên được tuyển chọn chủ yếu là đối tượng trẻ, tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại VN hoặc học viên tốt nghiệp trung cấp hệ điều dưỡng được đào tạo bổ sung chương trình chăm sóc người già và một số bộ môn cho công việc hộ lý. Thời gian làm việc của lao động từ ba-bốn năm. Ứng viên sẽ được đào tạo tiếng Nhật theo chuẩn quy định, có cơ hội được đào tạo chuyên ngành về hộ lý tại Nhật Bản và được tham gia các kỳ thi quốc gia tại Nhật. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tiếp nhận lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực hộ lý.

SONG KHÊ